Historia Koła

Początki Koła

Koło Łowieckie „KUROPATWA” powstało w 1952 roku, z inicjatywy kilku polujących już myśliwych.

Do założycieli należeli m.in.: Franciszek Blacha, Zbigniew Draczyński, Lesław Ginda, Jan Kociński, Paweł Lach, Marian Śmiechowski i Marian Wiese. Pierwszym przewodniczącym zarządu był Bernard Maślanka. Ówczesne tereny łowieckie koła obejmowały rejony leśnictw: Lędyczek, Gronowo, Krzywa Wieś, Biskupice, Kamień, Górzna, Nowy Dwór, Dzierzążnia i Kiełpin. Myśliwi mieli zatem do dyspozycji spory obszar pól i kniei, a w nich dostatek zwierzyny grubej i drobnej.

Podział Koła

Z upływem czasu szeregi członków powiększały się. W 1962 roku Koło uległo podziałowi.

Część myśliwych przeszła do nowo utworzonych kół „Jeleń” w Złotowie oraz „Myśliwiec” w Debrznie. Redukcji uległy również tereny łowieckie. Przy „Kuropatwie” pozostały obwody nr 9, 11 i 12. Od czasu podziału Koła funkcję prezesa objął Lesław Ginda i pełnił ją do 1984 roku, zaś łowczym został Marian Wiese. „Kuropatwa” nigdy nie zamykała swoich szeregów przed adeptami łowiectwa. Pod okiem doświadczonych myśliwych tajniki łowiectwa poznało wiele dziesiątków stażystów.

Czasy obecne

Od 2016 roku myśliwi Koła Łowieckiego „Kuropatwa” gospodarują w dwóch obwodach łowieckich o powierzchni 15 394 ha z czego 4193 ha to lasy.

W codziennej pracy Koła należytą uwagę przykłada się do współpracy z młodzieżą szkolną, ze szkół położonych na terenie obwodów łowieckich. Myśliwi organizują wspólnie z młodzieżą spotkania edukacyjne, zimowe dokarmianie zwierzyny, konkursy o tematyce łowieckiej oraz budowę prostych urządzeń łowieckich.